کفی طبی سیلیکونی و ژله ای بسیار مناسب جهت پیاده روی و کاهش کمر درد و زانو درد و سایر درهای پنجه و کف پا را موجب می شود و در سایت آنیا پخش در دسترس شما است

وظایف کفی طبی:

وظیفه هر کفی طبی باید این باشد که انواع ناهنجاری های بدن و یا الگوهای غلط راه رفتن را اصلاح کند.

این کفی ها تنها به منظور تصحیح صافی کف پا به کار گرفته نمی شوند؛

بلکه هدف اصلی آن ها راحت تر کردن ایستادن، راه رفتن و دویدن است.

به این ترتیب که به مقدار بسیار کمی، زاویه هایی را که در آن ها به پا ضربه می خورد، تغییر می دهند.

هر شخصی با مقدار مشخصی از یک لایه نرم در کف پای خود متولد می شود.

متاسفانه با افزایش سن افراد این لایه طبیعی در طول زمان اثر خود را از دست میدهند.